יפעת שכטר ואברהם נוסן

09.05.1983
נערת ישראל ברגע הכתרה עם מנכ"ל הלנה רובינשטיין
יפעת שכטר ואברהם נוסן
צילום : "שמואל יערי"