קלודי אשר

16.05.1983
דוגמנית
קלודי אשר
צילום : "שמואל יערי"