שמעונה הולנדר

30.05.1983
מלכת היופי לשנת 1983
שמעונה הולנדר
צילום : "שמואל יערי"