דורית פרקש

06.06.1983
נערת היופי-עשרה לשנת 1983
דורית פרקש
צילום : "שמואל יערי"