אילנה סדרס

13.06.1983
דוגמנית
אילנה סדרס
צילום : "שמואל יערי"