קלרה רון וקמיל נייקרק

27.06.1983
סגנית שנייה של מלכת היופי לשעבר
קלרה רון וקמיל נייקרק
צילום : "שמואל יערי"