אורנה דגן

04.07.1983
שחקנית
אורנה דגן
צילום : "שמואל יערי"