שמעונה הולנדר

11.07.1983
מלכת היופי לשנת 1983
שמעונה הולנדר
צילום : "לא ידוע"