אורלה זוהר

08.08.1983
דוגמנית
אורלה זוהר
צילום : "שמואל יערי"