תמי בן עמי

22.08.1983
דוגמנית
תמי בן עמי
צילום : "לורנה קטל"