חיילות במעברות

29.11.1950
הצבא נחלץ כולו לעזרת יושבי המעברות
חיילות במעברות
צילום : "לא ידוע"