אנדה ברטס

12.09.1983
דוגמנית
אנדה ברטס
צילום : "שמואל יערי"