סימונה גוזמן

24.10.1983
דוגמנית ורקדנית בטן
סימונה גוזמן
צילום : "שמואל יערי"