דוגמנית

31.10.1983
במראה סתיו חורף של הלנה רובינשטיין
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"