נערה

06.12.1950
מדליקה נרות חנוכה
נערה
צילום : "לא ידוע"