דנה סטיניה

28.11.1983
דוגמנית
דנה סטיניה
צילום : "שמואל יערי"