שרית שי

19.12.1983
דוגמנית
שרית שי
צילום : "ספי יצחקי"