יפעת שכטר

02.01.1984
נערת ישראל לשנת 1983
יפעת שכטר
צילום : "שמואל יערי"