שמעונה הולנדר

09.01.1984

מלכת היופי לשנת 1983 מסכמת את שנת התואר

שמעונה הולנדר
צילום : "שמואל יערי"