מרים ירון

13.12.1950
מלכת היופי בדרכה לצרפת ואנגליה
מרים ירון
צילום : "לא ידוע"