טובי לנט

06.02.1984
דוגמנית
טובי לנט
צילום : "מנחם עוז"