מיי בריט

13.02.1984

דוגמנית

מיי בריט
צילום : "בן לם"