מירי אדרי

20.02.1984
דוגמנית
מירי אדרי
צילום : "מולה הרמתי"