שמעונה הולנדר

27.02.1984
מלכת היופי לשנת 1983 רגע לפני הגיוס לצה"ל
שמעונה הולנדר
צילום : "לא ידוע"