עפרה חזה

26.03.1984
זמרת ושחקנית שזכתה להצלחה בין-לאומית
עפרה חזה
צילום : "לא ידוע"