המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

15.04.1984

ורד פסטרנק, פזית כהן ועינת אורנשטיין - המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "שמואל יערי"