המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

30.04.1984

רינת חדשי, אורית מזור, פלורה גטניו וצילי שבתון - המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "יצחק נופך מוזס"