יוריני עם המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

06.05.1984

סמדר דרפקינד, שני הבלר ונילי פלד - המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

יוריני עם המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "שמואל יערי"