יוריני עם המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

14.05.1984

סהר אביטן, איילת רייך, אורלי סברדלוב - המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

יוריני עם המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "שמואל יערי"