ספיר קופמן, איריס לוק ואברהם נוסן

04.06.1984

מלכת היופי ונערת ישראל לשנת 1984 ברגע ההכתרה עם מנכ"ל הלנה רובינשטיין

ספיר קופמן, איריס לוק ואברהם נוסן
צילום : "שמואל יערי"