מועמדות שהשתתפו בתחרות מלכת היופי

11.06.1984
מועמדות שהשתתפו בתחרות מלכת היופי
מועמדות שהשתתפו בתחרות מלכת היופי
צילום : "שמואל יערי"