נערה

27.12.1950
חברת הכשרת כנרת במשק הפועלות בפתח תקווה
נערה
צילום : "לא ידוע"