תמי בן עמי

18.06.1984
דוגמנית
תמי בן עמי
צילום : "לורנה קטל"