שלי גל

09.07.1984
נערת ישראל לשנת 1984
שלי גל
צילום : "שמואל יערי"