נאדין בורשטיין

16.07.1984

דוגמנית, ובתה של שרה אלימור שהייתה סגנית מלכת היופי בשנת 1957

נאדין בורשטיין
צילום : "מולה הרמתי"