ספיר קופמן

22.07.1984
מלכת היופי לשנת 1984
ספיר קופמן
צילום : "שמואל יערי"