איבון רידינג

30.07.1984
מיס תבל לשנת 1984
איבון רידינג
צילום : "סוכנות סיגמה"