עינת בדני

06.08.1984

רקדנית במחזמר "יוסף וכתונת הפסים המשגעת"

עינת בדני
צילום : "שלמה אבידן"