ספיר קופמן

13.08.1984
מלכת היופי לשנת 1984
ספיר קופמן
צילום : "שלמה אבידן"