דנה וקסלר

20.08.1984
מלכת היופי לשנת 1981
דנה וקסלר
צילום : "בן לם"