מרים ירון

03.01.1951
מלכת היופי מול זרקורי המצלמות של עיתונות לונדון
מרים ירון
צילום : "לא ידוע"