חוה סדגסי

03.09.1984
דוגמנית
חוה סדגסי
צילום : "שמואל יערי"