אורנה מרבך

10.09.1984
מעצבת אופנה בין-לאומית
אורנה מרבך
צילום : "שמואל יערי"