איריס לוק

08.10.1984
נערת ישראל לשנת 1984
איריס לוק
צילום : "שמואל יערי"