ג'מה גרייס

15.10.1984
דוגמנית
ג'מה גרייס
צילום : "מולה הרמתי"