פאולה קוטנר, אורית לאופרט, יריב אלטר

29.10.1984
פאנקיסטים צעירים
פאולה קוטנר, אורית לאופרט, יריב אלטר
צילום : "שלמה אבידן"