מריאנה גלוק

10.01.1951
האחות הראשית בבית החולים של אילת יוצאת לטיול
מריאנה גלוק
צילום : "לא ידוע"