נאוה חן

10.12.1984
דוגמנית
נאוה חן
צילום : "לא ידוע"