רינת חדשי

17.12.1984

נסיכת היופי לשנת 1984 וסגנית שנייה למיס אסיה והפסיפיק

רינת חדשי
צילום : "לא ידוע"