גוואנדלין פוקס

31.12.1984
דוגמנית
גוואנדלין פוקס
צילום : "מולה הרמתי"